اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

آرشیو سال 2002

اين تباهى سرنوشت محتوم کودکان جهان نيست

حجاب هيچ کس اختيارى" نيست

کودک 5 ساله ای توسط پدرش در تورنتو ربوده و به ایران برده شد

چادر و میز کتاب اول کودکان در مراسم روز جهانی کودک در شهر کلن آلمان

اعتراض اول کودکان به سهل انگاری شرکت راه آهن شهر مالو
برای خواندن فرمت نشریات به پروگرام اکروبات ریدر نیاز دارید با کلیک   روی آیکون زیر زبان مورد نظر خود را انتخاب و آنرا پیاده کرده نصب کنید

Admin. site :  keyvan azari