اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

آرشیو تلویزیون اول کودکان

بحثى پيرامون خشونت عليه کودکان
بحث در رابطه با ازدواج يک دختر بچه ۶ ساله با يک پسر بچه ۱۲ ساله
گفتگو با سياوش مدرسى در رابطه با کودکان خيابانى 
بحث پيرامون خشونت عليه کودکان و تنبيه کودکان
مصاحبه با مهرنوش موسوى در رابطه با کمپين گل رز

Admin. site :  keyvan azari