گزارش برگزارى کنفرانس اول کودکان


گزارشگر: فريده آرمان
 

اين کنفرانس در روزهاى هفت و هشت سپتامبر ٢٠٠٢ (١٦ و ١٧ شهريور ١٣٨١) تحت عنوان "کودکان اول چرا و چگونه؟" در استکهلم سوئد برگزار گرديد. طى برنامه هاى کنفرانس به اطلاع رسيد که تعدادى از سخنرانان به دلايل مختلفى چون، گرفتن ويزا و تهيه بليط و مشکلات پاسپورت، امکان شرکت در کنفرانس را نيافتند. تم هاى کنفرانس، آينده و آزادى کودکان، کودک و مذهب، کودک و جنسيت، فقر و کودکان و خشونت و کودکان بود. سخنرانان زيادى در مورد تم هاى ياد شده سخنرانى کرده و اسلايد و فيلم به نمايش گذاشتند. يک تاتر در مورد حجاب که تهيه کنندگان آن مهين على پور و فرزاد اديبى بودند، توسط کودکان به نمايش گذاشته شد. دو گروه موسيقى به نامهاى Iren and Tomas Forsbargو گروه همنوازان در فواصل کنفرانس آهنگهايى را به اجرا در آوردند. در محل کنفرانس چند نمايشگاه عکى، يک نمايشگاه عکس از منصور حکمت، نمايشگاه ديگرى از طرف اول کودکان در مورد زندگى و کار کودکان، و نمايشگاهى از طرف سارا محمد مسئول تشکيلات "پيلا و فاطمه را فراموش نکن" در رابطه با قتلهاى ناموسى گذاشته شده بود. بعلاوه تى شرت هاى اول کودکان، بروشورهاى کنفرانس و منتخبى از نشريات و کتب اول کودکان و منصور حکمت بر روى ميزهاى کتاب چيده شده بود. اين کنفرانس در روز اول به زبان انگليسى و سوئدى و روز دوم به زبان فارسى برگزار شد.

٭ کنفرانس با سخنرانى ثريا شهابى رئيس اول کودکان و با گرامى داشت ياد منصور حکمت، مبتکر اول کودکان شروع به کار کرد و در ادامه وضعيت کودکان در کشورهاى مختلف جهان را مورد بررسى قرار داده و بيان داشت که اين تباهى سرنوشت محتوم کودکان جهان نيست و به اين ترتيب فراخوان پيوستن به اين کمپين بين المللى در دفاع از حقوق کودکان را داد.

٭ سخنران دوم هلاله طاهرى فعال و عضو اول کودکان در سوئد بود که در مورد وضعيت کودکان در عراق گزارشى همراه با نمايش فيلمى از وضعيت کودکان کارگر عراق، که توسط خود او تهيه شده بود، را به کنفرانس ارائه داد.

٭ اسماعيل مولودى فعال دفاع از حقوق کودکان و عضو سازمان نجات کودک در سوئد در مورد وضعيت کودکان در محيط هاى اسلامى سخن گفت

٭ در ادامه الهه صبا در مورد وضعيت کودکان در کشورهاى فقير و جنگ زده آمار تکان دهنده اى همراه با نمايش اسلايد به کنفرانس ارائه داد.

٭ سليمان قاسميانى، فعال حقوق کودکان و روزنامه نگار و نويسنده از ديگر سخنرانان کنفرانس بود که در مورد ممنوعيت ختنه کودکان و بى حقوقى فجيع کودکان در شرايطى که نسبيت فرهنگى به رسميت شناخته مى شود سخن گفت.

٭ شيرزاد فاتح از طرف مرکز دفاع از حقوق کودکان در کردستان عراق وضعيت بد کودکان در کردستان عراق و فشارى که به زنان و کودکان از جانب گروه هاى اسلامى اعمال مى شود را مورد بررسى قرار داد و به فعاليتهاى اين مرکز اشاره کرد.

٭ خانم کريستين استالين نماينده مجلس در سوئد از حزب محيط زيست در مورد افت سطح آموزش و دانش کودکان در سوئد و همچنين بدتر شدن وضعيت جسمى کودکان توضيحاتى داد و از تلاشهايى خود در تاثيرگذارى بر اين وضعيت و موانع موجود را برشمرد.

٭ همچنين سارا محمد، شخصيت معروف دفاع از حقوق زنان و فعال عرصه مبارزه عليه قتلهاى ناموسى در مورد قتلهاى ناموسى و علل آن سخنرانى کرد و فيلمى در رابطه با اقدامات انجام شده که در مدياى سوئد بازتاب گسترده يافته بود به نمايش گذاشت.

٭ سخنرانان روز دوم ثريا شهابى، سياوش مدرسى، سيامک بهارى، و مهين على پور بود که هر يک از زواياى مختلفى موقعيت کودکان در جهان موجود را مورد بررسى قرار داده و ضرورت مبارزه براى احقاق حقوق کودک و مبارزه عليه انواع خشونت دولتى و خانوادگى نسبت به کودکان را ذکر کرده و راه حلهاى تغيير اين شرايط را برشمردند. زبان کنفرانس در اين روز فارسى بود.

٭ در ادامه کريم شاه محمدى مسئول اول کودکان در سوئد فعاليتهاى يک سال گذشته اين نهاد در شهرهاى مختلف سوئد از جمله تظاهرات شهر استکهلم عليه کاهش بودجه مدارس و همچنين فعاليتهاى هنرى و جلسات بحث و گفتگوى فعالين اين نهاد در شهر "اوپ لنس وس بى" را به اطلاع حاضرين در کنفرانس رساند. هلاله طاهرى و کاوش مهران از فعالين اول کودکان در سوئد به بخشهاى ديگرى از فعاليتهاى اين نهاد اشاره کرده اند.

٭ ثريا شهابى گوشه هايى از فعاليتهاى اکبر سپيده دم، از فعالين دفاع از حقوق کودکان در ايران که هم اکنون فعاليت خود را در همين عرصه در فنلاند ادامه مى دهد، را بازگو کرد و علت عدم حضور او در کنفرانس را به اطلاع عموم رساند. اکبر سپيده دم که به دليل بيمارى نتوانسته بود در اين گردهم آيى حضور يابد. قرار شد از طرف کنفرانس يک پيام آرزوى سلامتى براى او ارسال گردد.

٭ در طول کنفرانس قطعنامه هايى به تصويب رسيد که به قرار زير است:

١- قطعنامه در مورد "قطع محاصره اقتصادى عراق"

٢- قطعنامه در مورد "ممنوعيت حجاب کودکان"

٣- قطعنامه در مورد "محکوميت کليساى کاتوليک در رابطه با سواستفاده جنسى از کودکان"

٤- قطعنامه در مورد "در حمايت از حقوق کودکان در محيط هاى اسلامى"

٥- قطعنامه در مورد "در محکوميت خشونت عليه کودکان در ايران"

٭ در پايان ثريا شهابى فعاليتهاى سال آتى را بر شمرد و بيان داشت که ما بايد بتوانيم اول کودکان را بعنوان يک سازمان خلاف جريان و ماکزيماليست در رابطه با حقوق کودک بيش از پيش مطرح کنيم و تلاش کنيم جمهورى اسلامى را بعنوان يک حکومت کودک ستيز به دنيا معرفى کنيم و براى بهبود وضعيت کودکان در ايران و قطعنامه هايى که به تصويب کنفرانس رسيده است، فعاليتهايمان را متمرکز کنيم.

او همچنين اعلام کرد که دفتر مرکزى در سال آينده حداقل سالانه چهار شماره مجله به زبانهاى فارسى، انگليسى و سوئدى منتشر خواهد کرد و اين دفتر با پيوستن تعداد بيشترى از علاقمندان به آن، کار خود در دور آتى گسترش خواهد داد. اعضا دفتر مرکزى به ترتيب زير اعلام شد:

مهين نريمانى سردبير نشريه انگليسى

سليمان قاسميانى سردبير نشريه سوئدى

سياوش مدرسى سردبير نشريه فارسى،

سعيد پرتو روابط عمومى فارسى

آشا هريس، روابط عمومى انگليسى

الهه صبا مسئول امور لابيستى دفتر مرکزى

کاوش مهران، مسئول سايت مرکزى اول کودکان و برگزارى کنفرانس هاى ساليانه

ثريا شهابى، رئيس دفتر مرکزى اول کودکان و مسئول فعاليت هاى بين المللى آن

اين کنفرانس بعد از دو روز کار فشرده با موفقيت به کار خود پايان داد. و اعلام شد که مجموعه سخنرانى ها و مباحثات و برنامه هاى کنفرانس منتشر خواهد شد و اين کنفرانس ها هرساله برگزار خواهد گرديد.