اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

دومین کنفرانس اول کودکان

گزارش تصویری از دومین کنفرانس اول کودکان
يک شب شاد در دفاع از حقوق کودکان در عراق
گزارشى از دومين کنفرانس "اول کودکان"
اطلاعيه پايانى دومين کنفرانس بين‌المللى اول کودکان

صدايى رسا در دفاع از امنيت و رفاه کودکان
به کنفرانس اول کودکان بيائيد

Admin. site :  keyvan azari