اول کودکان
کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان
 Children First, International Campaign for Children's Rights


-----------------------------------------------------------------------------------------------

گزارشى از دومين کنفرانس "اول کودکان"
فريده آرمان
٣ دسامبر ٢٠٠٣

کنفرانس دوم "اول کودکان" در روز هاى ٢٩ و٣٠ نوامبر ٢٠٠٣ در شهر استکهلم سوئد برگزار شد. عنوان کنفرانس امنيت و رفاء کودکان بود. کنفرانس هايى که نهاد اول کودکان سالانه برگزار مى کند در عين حال مناسبتى است در گراميداشت منصور حکمت مبتکر اول کودکان. منصور حکمت بود که در سند پايه اى اول کودکان اعلام داشت که: " رفتار هر جامعه با کودکان مهمترين محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است. کودکان مقدمند بر هر چيزى، بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيکى و مذهبى." اين نظر راهنماى حرکت کمپين بين الملى ما بوده است. در کنفرانس اخير ١٧ نفر از طرف سازمانها و نهاد هاى مختلف در مورد موضوعات متنوعى که موقعيت کودکان را تشريح مى کرد، سخنرانى کردند. چند نفر از ميهمانان کنفرانس به دلائلى موفق نشدند در اين اجتماع شرکت کنند. مسائل و موضوعات طرح شده در کنفرانس بسيار پربار و شنيدنى بود. در کنار جلسات کنفرانس و در بيرون سالن يک نمايشگاه عکس از وضعيت کودکان در عراق و کار کودکان داير شده بود. بعلاوه نمايشگاهى از نقاشيهاى اکبر سپيددم فعال و نويسنده مسائل کودکان در ايران، ميزکتاب اول کودکان و غرفه انجمن "پلا و فاديمه را هرگز فراموش نکن" و همينطور تعدادى از نقاشيهاى حامى اعتماد در محل برگزارى کنفرانس بچشم مى خورد. در طول کنفرانس فيلمى از کودکان خيابانى و کودکان کارگران در عراق، به نمايش گذاشته شد.

روز اول کنفرانس به زبان انگليسى و سوئدى بود و روز دوم به زبان فارسى، عربى و کردى بود. کنفرانس با صحبتهاى ثريا شهابى رئيس نهاد اول کودکان شروع به کار کرد. او ضمن اشاره به پيشينه برگزارى کنفرنسهاى اول کودکان در مورد امنيت و رفاه کودکان در جهان صحبت کرد. ثريا شهابى به اين پرداخت که اقداماتى که توسط سازمان ملل و يونيسف براى بهبود وضعيت کودکان صورت ميگيرد بسيار کند و ناکافيست. کودکان از فقر، خشونت، جنگ، آوارگى، کار براى تامين معاش، بى مسکنى کمبود بهداشت و آموزش و پرورش، آزار و سواستفاده جنسى رنج ميبرند. او ريشه همه اين مصائب را سيستم سرمايه دارى اداره جامعه دانست که موقعيت ناامن و نابسامان کودکان را هر روزه بازتوليد مى کند. او بر تلاش نهاد اول کودکان براى ساختن يک دنياى بهتر که جوابگوى نيازهاى واقعى کودکان باشد، تأکيد نمود. بدنبال سخنرانى افتتاحيه، کنفرانس با سخنرانيهاى ميهمانان دعوت شده به کار خود ادامه داد که مختصراً به شرح زير است:

- آرمان فراکيش رئيس کميته حقوق مدنى ايران، پيرامون وضعيت کودکان در ايران بطور همه جانبه اى صحبت کرد. او با نمايش اسلايد از وضعيت آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، بازى، کار کودکان، خشونت عليه کودکان و... به سخنرانى اش جلوه زنده ترى بخشيد. اطلاعات و آمار ارائه شده در اين قسمت گواه گويايى بود از بى حقوقى مطلق کودکان در ايران.

- سليمان قاسميانى رئيس اول کودکان دفتر سوئد و نويسنده، در مورد استفاده از برقعه در مدارس سوئد و همچنين موضوع مدارس مذهبى صحبت کرد. او طى سخنرانى خود بر اين تأکيد کرد که به سر کردن برقعه بمعناى نقض موجوديت و حرمت انسانى يک فرد است و اين در نقد برقعه بايد بيش از هر چيز ديگر مورد توجه قرار گيرد. او خواهان ممنوع شدن برقعه در مدارس شد.

- مرجان دختر جوان ١٦ ساله اى که متقاضى پناهندگى در کشور سوئد بوده و با دريافت جواب منفى مدتهاست که به زندگى مخفى روى آورده است، در سخنرانى پر شور و تکان دهنده خود از سرنوشت خود وديگر کودکان پناهنده گفت. او ضمن اشاره به اينکه سه بار اقدام به خودکشى کرده است، دولت سوئد را مسبب اين وضعيت اسفناک اعلام کرد و گفت که کودکان پناهنده تاب تحمل اين همه فشار روحى و مسئوليت سنگين را ندارند و آرزويشان اين است که همچون ساير همنوعان سوئدى خود يک زندگى نرمال داشته باشند.

- Vidar Vetterfolk از سازمان نجات کودک و از مسئولين "پروژه ديالوگ" از اين صحبت کرد که آنها از طريق بحث با افراد گوناگون و بويژه اشخاص صاحب نفوذ در گروههاى مذهبى، سعى دارند شرايط مناسبتى را به مرور زمان براى کودکان در محيط هاى مذهبى فراهم کنند.

- Ulf Schyldtاز سازمان " انسان دوستان" از همکارى تشکل خود با ساير سازمانهاى حقوق بشر براى تغيير وضعيت کودکان سخن گفت و اعلام کرد که " تلاش ما متوجه برجسته کردن حقوق کودکان و آشنا کردن کودکان با حق وحقوق خويش است." او همچنين بر لزوم برخوردارى کودکان از آموزش وپرورش سکولار تاکيد کرد.

- Gun Zachariasنويسنده و مددکار اجتماعى، زنى ٧٦ ساله با موهاى سفيد و کوله بارى از چهل سال مبارزه براى بهبود شرايط کودکان در خانواده هاى معتاد و الکلى از تجربياتش گفت. صحبتهاى ايشان حاوى راهنمايى ها و اطلاعات ارزنده اى براى مقابله با اين مشکل بود.- اعظم کم گويان نويسنده و فعال حقوق کودکان، در مورد يک سيستم سکولار آموزش و پرورش و ضرورت کوتاه کردن دست دين از کلاسهاى درسى صحبت کرد. او بر اين تاکيد داشت که بايد براى يک اروپاى سکولار مبارزه نمود.

- هلاله طاهرى فعال حقوق زنان و فعال اول کودکان در سوئد، به برخورد دوگانه دولت سوئد به مسأله ازدواج کودکان زير ١٨ سال اشاره کرد. او گفت که از جمله با تلاش فعالين اول کودکان دولت سوئد وادار به تصويب قانونى شد که در آن ازدواج زير ١٨ سال در سوئد غير قانونى اعلام مى گردد. اين قانون از چند ماه ديگر به اجرا گذاشته خواهد شد.

- کيميا پازوکى فعال حقوق کودک و مددکار اجتماعى، نتيجه مطالعات و بررسى هاى خود در زمينه مشکلات موجود بر سر راه ادغام کودکان خانواده هاى مهاجر در سوئد با جامعه اى که در آن زندگى ميکنند را به کنفرانس ارائه داد.

- ، به شرايط سخت کودکانى که درخانوادهاى متقاضى پناهندگى در سوئد بسر ميبرند اشاره کرد و گفت مقامات مسئول به وضعيت اين بچه ها کاملا بى اعتنا هستند.

- کاوش مهران عضو دفتر مرکزى اول کودکان، به فقر کودکان در جهان اشاره کرد. اويک جامعه سوسياليستى را که بر مبناى انسانيت و نه سرمايه بنا شده باشد را پاسخ غلبه بر فقر دانست.

-اسد نودينيان فعال حقوق کودکان در رابطه با حرکات و ابتکاراتى که مردم سنندج و کردستان در اعتراض به بى حقوقى زنان و کودکان طى چند سال اخير انجام داده اند، اشاره کرد. او از نمونه فستيوال آدم برفى ها و همينطور همايش نفى خشونت عليه زنان و کودکان بعنوان نقطه عطف شکوهمندى در مبارزه آزاديخواهانه براى دفاع از حقوق زنان و کودکان ياد کرد.

- کريم شاه محمدى رئيس دفتر اول کودکان در شهر استکهلم، به مشکل اعتياد و توزيع مواد مخدر در بين کودکان و ضرورت مبارزه مقامات مسئول عليه اين شبکه هاى توزيع مواد مخدر اشاره کرد.

- شيرزاد فاتح مسئول خارج کشور مرکز دفاع از حقوق کودک در عراق، از وضعيت کودکان خيابانى و کار کودکان در عراق اطلاعات جالبى به کنفرانس ارائه داد.

- سارا سپيده دم دختر ١١ ساله اى که همراه والدينش به فعاليت براى دفاع از حقوق کودکان خيابانى در ايران مشغول است، از کارهايى که در ايران و در کشور محل اقامتش فنلاند، انجام داده صحبت گيرا و جذابى کرد که مورد تشويق فراوان حاضرين شد. - اکبر سپيده دم نويسنده کتابهاى کودکان و فعال حقوق کودکان در ايران، از شرايط کار و زندگى کودکان خيابانى و عدم امنيت اين کودکان در ايران سخن گفت، و به مشکلات و موانعى که فعالين حقوق کودک در ايران به آن دست به گريبان هستند اشاره کرد. او انتظاراتش را از اين کنفرانس برشمرد وخواست که نهاد اول کودکان در مورد بى حقوقى کودکان ايران افشاگرى بيشترى کند.- حامى اعتماد نقاش و هنرمند و مدافع حقوق کودکان و زنان در صحبتهاى کوتاهى به بى حقوقى زنان و بچه ها در جمهورى اسلامى اشاره کرد وگفت که سعى ميکند اين بى حقوقى را از طريق نقاشى هايش نشان دهد.- سياوش مدرسى رئيس دفتر ايران اول کودکان که نتوانسته بود به سمينار بياييد متن سخنرانى اش توسط پروانه احمدى خوانده شد. او در اين نوشته به خشونت سيستماتيک عليه کودکان در ايران اشاره کرد. و در ادامه به اين پرداخت که کودکان از هيچ حقى چه در چهارچوب قانون و چه در نرمها وارزشهاى متداول جامعه برخودار نيستند. او تاکيد داشت که اسلام و قوانين کشورى جملگى از اين بى حقوقى و خشونت عليه کودکان دفاع ميکنند و به نمونه هايى از اين خشونتها اشاره کرد.

در خلال کنفرانس پيام الهه صبا فعال اول کودکان در کشور انگلستان و ژيلا سمندرپور فعال حقوق کودکان در ايران و سياوش مدرسى توسط نرگس زنگنه قرائت شد.در پايان کنفرانس از برگزار کنندگان و دست اندرکاران آن ازجمله رفقا پروانه احمدى، نرگس زنگنه، هلاله طاهرى، کريم شاه محمدى، کاوش مهران، شيرزاد فاتح و سليمان قاسميانى تقدير به عمل آمد.

شب همبستگى با کودکان در عراق در روز شنيه ٢٩ نوامبر از ساعت ٧ عصر تا ١١ شب مراسمى در حمايت از کودکان عراق برگزار شد. اين برنامه براى جمع آورى کمک مالى براى راه اندازى و تاسيس مرکز دفاع از حقوق کودکان در عراق بود. برنامه هاى اين شب شامل تأتر و رقص توسط کودکان و نوجوانان، خواندن شعر و ديسکو بود. تعداد بسيار زيادى به اين مراسم آمده بودند و از برنامه هاى آن استقبال گرمى شد. مقادير قابل توجهى هم کمک مالى جمع آورى شد که در محل به مسئولين مرکز دفاع از حقوق کودکان عراق تقديم شد.