اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

سومین کنفرانس اول کودکان

تصاویری از سومین کنفرانس اول کودکان

دومین روز کنفرانس  

 سومین کنفرانس بین المللی اول کودکان با موفقیت برگزار شد

لیست سخرانهای سومین کنفرانس اول کودکان

اول کودکان برگزار ميکند 11 و 12  فوريه ٢٠٠٥ استکهلم

سومين کنفرانس اول کودکان

کودکان اول چرا و چگونه؟ کنفرانسى در مورد جهانشمول بودن حقوق کودک

پوستر سومین کنفرانس اول کودکان

Admin. site :  keyvan azari