اول کودکان در روز جهانى کودک در کلن

گزارشى از دفتر اول کودکان در آلمان

جلال محمودزاده، رئيس دفتر اول کودکان در آلمان. ٢٥-١٠-٢٠٠٤

١٩ سپتامبر امسال براى بيست و يکمين بار مراسم " روز جهانى کودک" در کلن برگزار شد.

اين مراسم با همکارى و مشارکت بيش از ٥٠ سازمان و انجمن دفاع از حقوق کودکان در جهان سازماندهى و برگزار ميشود. امسال طبق سنت هميشگى براى ٢١مين بار در فضاى باز در کنار رودخانه راين در کلن، حدود ١٢٠ هزار کودک و نوجوان همراه والدين خود در اين مراسم شرکت کردند.

از طرف سازماندهندگان اين مراسم دهها "ورک شاپ" با موضوعات و تمهاى مختلف براى کودکان تهيه شده بود. نمايشگاه عکس، فيلم، تاتر، رقص و دهها امکان و وسيله تقريح و سرگرمى فضاى صميمانه و دوستانه‌اى براى کودکان و بزرگسالان بوجود آورده بود.

امسال براى چهارمين بار "اول کودکان" واحد کلن در اين مراسم شرکت کرد. ما از ماهها قبل در جلسات تدارکاتى اين مراسم همراه ٥٠ سازمان ديگر فعالانه شرکت داشتيم و به سهم خود توانستيم از طريق " اول کودکان" مسائل و مشکلات کودکان در ايران به ميان جامعه طرفدار حقوق کودکان ببريم.به مسئوليت مسعود قهرمانى و تعدادى از فعالين اين نهاد ورک شاپ " اول کودکان" توانست توجه هزاران نفر را به خود جلب کند. اطلاعيه ها، نشريات و ماتريال مصور ديگر در مورد نهاد اول کودکان و وضعيت کودکان در ايران و همچنين ارائه غذا و نوشيدنى، توانست ورک شاپ ما از رونق زيادى بدهند.ارتباطات جديدى با نهاد اول کودکان گرفته شد و همچنين براى تدارک مراسم سال آينده از ما دعوت بعمل آمده است.

جلال محمودزاده ٢٥-١٠-٢٠٠٤