اول کودکان

کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

Children First, International Campaign for Childrens Rights

-----------------------------------------------------------------

گزارشى از شب همبستگى با کودکان ايران در گوتنبرگ سوئد

روز يکشنبه ٢٤ اکتبر در شهر گوتنبرگ در سوئد مراسم شب همبستگى با کودکان ايران توسط واحد گوتنبرگ اول کودکان برگزار گرديد. اين مراسم با سخنرانى سليمان قاسميانى دبير اول کودکان در سوئد آغاز شد. سليمان قاسميانى ضمن تشريح مبارزات اخير در دفاع از حقوق کودکان در ايران اين حرکت را جنبشى پيشرو، انسانى و نو نام نهاد که تنها با سنتهاى پيشرو تداعى ميشود. جنبشى که در چند سال اخير به جلو خيز برداشته و سال به سال وسيعتر و توده‌اى تر گشته است. جنبش دفاع از حقوق کودکان در ايران امروز بلحاظ خواستهايش و وسعت ديدش حتى از جنبشهاى همرديف خويش در غرب براى دفاع از حقوق کودکان انسانيتر و پيشروتر است. سليمان قاسميانى همچنين به ذکر اين نکته پرداخت که بيحقوقى کودکان امرى تنها مربوط به ايران و کشورهاى جهان سوم نيست بلکه مسئله‌اى جهانى است و ريشه در سيستم انسان‌ستيز کاپيتاليستى دارد؛ سيستمى که اساس آن بر کسب سود هر چه بيشتر است و کوچکترين تباينى با رفاه عمومى و انسانيت ندارد. طبيعتا کودکان بعنوان ضعيفترين و بيدفاعترين شهروندان جامعه، اولين قربانيان بيرحميها و شقاوتهاى اين سيستم خواهند بود. او در پايان اعلام کرد که "اول کودکان" جنبشى جهانى براى رفاه، امنيت، سلامتى و آزادى همه کودکان جهان است و خود را متعلق به همان جنبشى ميداند که امروز در خيابانهاى ايران بحرکت درآمده است. بعد از سخنرانى مراسم با اجراى برنامه شاد موزيک توسط کودکان، اجراى شو شاد و رقص ادامه پيدا کرد. بخش ديگرى از برنامه را شعرخوانى تشکيل ميداد که در آن سليمان قاسميانى به خواندن اشعار زيباى خود پرداخت. برنامه در مجموع با استقبال گرم مردم روبرو شد. در طول برنامه مقدارى کمک مالى نيز جمع آورى شد که به دفتر مرکزى اول کودکان جهت کمک به کانونهاى دفاع از حقوق کودکان در ايران ارسال خواهد شد.

ليلا قاسميانى

اول کودکان واحد گوتنبرگ

٢٧-١٠-٢٠٠٤